Evoca Leasing

Evocabank-ը ընդլայնելով առաջարկվող պրոդուկտների տեսականին ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին առաջարկում է նոր պրոդուկտ` Լիզինգ:

Evoca Leasing
Վերադառնալ

Լիզինգի առարկան կարող է ձեռք բերվել ինչպես ՀՀ-ից, այնպես էլ արտերկրից` առաջնային և երկրորդային շուկաներից: Լիզինգի առարկա կարող են հանդիսանալ`

  • Արտադրական սարքավորումներ/հոսքագծեր
  • Բժշկական սարքավորումներ
  • Շինարարական տեխնիկա
  • Արևային կայաններ և ջրատաքացուցիչներ
  • Ավտոմեքենաներ

Լիզինգի առավելությունները

  • Առանց գրավի առկայության պրոդուկտ է
  • Առանց նոտարական/կադաստրային ծախսերի
  • Հնարավորություն է տալիս իրականացնել ԱԱՀ-ի հաշվանցումներ և ծախսագրումներ
  • Լիզինգի առարկայի ձեռքբերում արտերկրից` առանց հաճախորդի մասնակցության գնման գործընթացին
  • Ստանալ էքսպերտային գնահատում և խորհրդատվություն լիզինգային նախագծի վերաբերյալ
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`