Ներդրումային ծառայություններ

Առաջարկում ենք բրոքերային (դիլերային) և արժեթղթերի պահառուի ծառայություններ (այդ թվում՝ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից մատուցվող ծառայությունների միջնորդավորման)՝ Հայաստանի տարածքում, արժեթղթերի ռուսաստանյան և համաշխարհային շուկաներում:
Ներդրումային ծառայություններ

Ռուսաստանի արժեթղթերի շուկայում ներդրումային ծառայությունները մատուցում ենք БрокерКредитСервис ընկերության միջոցով՝ բրոքերային սպասարկման պայմանագրի շրջանակում: Գործարքների և Մոսկվայի միջբանկային արժութային բորսայում (ММВБ) շրջանառվող արժեթղթերի գնանշումների վերաբերյալ տեղեկությունները ստացվում են իրական ժամանակում (online):

Բրոքերային և պահառուական ծառայությունները մատուցում ենք՝ համաձայն մեր կանոնների և սակագների: Ներդրումային ծառայություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է մեզ մոտ ունենալ ընթացիկ բանկային հաշիվ, որի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ - Ձեր հանձնարարությամբ և միջոցների հաշվին իրականացվող ներդրումների ՌԻՍԿԸ ԿՐՈՒՄ ԵՔ ԴՈՒՔ: Մենք ՉԵՆՔ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ձեր վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել ընկերության անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում: Ներդրումների ռիսկը կախված է ձեր ընտրած ներդրումից՝ ներդրման երկրից, երկրի և ընկերության անհատական վարկանիշից, տնտեսության ճյուղից, արժույթից, ներդրման ժամկետից, պետական/ոչ պետական լինելու և այլ գործոններից:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերջին նորությունները

Բոլոր նորությունները