Ոսկու գրավով (լոմբարդային) վարկ

Ձևակերպե՛ք ոսկյա իրերի գրավով վարկեր Evocabank-ի մասնաճյուղերում հաշված րոպեների ընթացքում և ստացե՛ք վարկ ոսկու գնահատված արժեքի մինչև 95%-ի չափով։

Ոսկու գրավով (լոմբարդային) վարկ
Վերադառնալ

Վարկի տրամադրման նպատակը

Վարկը տրամադրվում է ոսկյա իրերի գրավադրմամբ` անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով:

Ովքեր կարող են դիմել

18– 70 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք։

 Վարկառուի տարիքի և վարկի տրամադրման ժամկետի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 70 տարին։

Վարկավորման արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկավորման գումար

100,000 (Մարզերում գտնվող մասնաճյուղերի համար 50,000) – 10,000,000

Վարկի մարման ժամկետը

3 - 36 ամիս

Վարկի մարման եղանակը

Վարկի մարման ժամկետ

Մարման եղանակ

3-12 ամիս

Միանգամյա կամ անուիտետային

13-36 ամիս

Անուիտետային

Տարեկան                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             տոկոսադրույքներ

Վարկի տրամադրման ժամկետ

Վարկի մարման եղանակ

Առավելագույն փաստացի

Անուիտետային

Միանգամյա

3 ամիս

10%

11%

18.37%

6 ամիս

12%

13%

17.71%

12 – 24 ամիս

14%

15%[1]

17.12%

24-36 ամիս

16%

17%[2]

19.08%

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում

Վարկային պայմանագրով ամրագրված վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0,015 %,

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %:

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը

«Անուիտետային»

ոսկյա իրերի գնահատված արժեքի մինչև 95%

«Միանգամյա» /3- 6 ամիս ժամկետով/

«Միանգամյա» / 6 ամսից ավել  ժամկետով/

ոսկյա իրերի գնահատված արժեքի մինչև 90%

Գանձվող վճարները

Վարկի գումարի 1%՝ առավելագույնը 30,000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

·        Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

·        Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

1.     Ոսկու գրավով (լոմբարդային) վարկի տրամադրման դիմում,

2.     անձնագիր կամ նույնականացման քարտ,

3.    սոցիալական քարտ կամ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (ընդ որում սոցիալական քարտ և սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք չի պահանջվում, եթե անձը ներկայացրել է նույնականացման քարտ),

4.     Բանկի պահանջով այլ փաստաթղթեր:

[1] Ամենամսյա տոկոսների մարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 12 ամիս; Մայր գումարի վճարման դադարի շրջանից հետո սահմանվում է անուիտետային գրաֆիկ:
[2] Ամենամսյա տոկոսների մարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 12 ամիս: Մայր գումարի վճարման դադարի շրջանից հետո սահմանվում է անուիտետային գրաֆիկ:

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`