Բնակարանային հիփոթեքային վարկեր /առանց եկամուտների վերլուծության/

Հիփոթեքային վարկավորման միջոցով բնակարանի ձեռքբերումն այլևս երազանք չէ։

Բնակարանային հիփոթեքային վարկեր /առանց եկամուտների վերլուծության/
Վերադառնալ
 1. Վարկի տրամադրման դիմում-հայտ
 2. անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ինչպես նաև, սոցիալական քարտ կամ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (ընդ որում սոցիալական քարտ և սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք չի պահանջվում, եթե ներկայացվել է նույնականացման քարտ),
 3. ամուսնության վկայական (առկայության դեպքում),
 4. անչափահաս երեխաների ծննդյան վկայական (առկայության դեպքում),
 5. ձեռք բերվող անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվություն,
 6. վաճառվող կամ վերանորոգվող անշարժ գույքի սեփականության վկայականը,
 7. վաճառվող անշարժ գույքի ձեռք բերման հիմքերը (պահանջի դեպքում),
 8. անշարժ գույքի սեփականատերերի անձնագրերը,
 9. տեղեկատվություն՝ երաշխավորող անձի/անց վերաբերյալ (առկայության դեպքում)
 10. Վերանորոգման դեպքում կատարվելիք ծախսերի նախահաշիվ,
 11. Կառուցապատման դեպքում՝
  • կատարվելիք ծախսերի նախահաշիվ,
  • հողամասի սեփականության վկայական,
  • կառուցապատման թույլտվություն,
  • կառուցվող անշարժ գույքի նախագիծ,
 12. Բանկի պահանջով այլ փաստաթղթեր:

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`