Աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում տրամադրվող վարկային սահմանաչափ

Աշխատավա՞րձ եք ստանում մեր բանկային քարտով և ունե՞ք ընթացիկ ծախսերի հետ կապված խնդիրներ. Evocabank-ը կաջակցի Ձեզ՝ տրամադրելով շահավետ վարկային սահմանաչափ՝ Ձեր աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում:

Աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում տրամադրվող վարկային սահմանաչափ
Վերադառնալ

Ովքեր կարող են դիմել

21-60 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում Բանկի քարտի միջոցով ստանում են աշխատավարձ (նվազագույնը 1 ամիս) :

Սահմանաչափ

Համաձայն համագործակցության պայմանագրի

Սահմանաչափի տեսակ

Վերականգնվող` ամսական նվազագույն մարման պահանջով

Մարման գրաֆիկով վարկ

Սահմանաչափի տրամադրման եղանակ

Վարկային սահմանաչափը տրամադրվում է Բանկի վճարային քարտերի միջոցով:

Արժույթը`

ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք`

Համաձայն համագործակցության պայմանագրի

Արտոնյալ ժամանակահատված

Համաձայն համագործակցության պայմանագրի

Մարման ժամկետ

Համաձայն համագործակցության պայմանագրի

Ամսական նվազագույն մարման պահանջ

Համաձայն համագործակցության պայմանագրի

Քաղվածքի օր`

Յուրաքանչյուր ամսվա 1--ը

Վճարման ժամկետ` սկսած քաղվածքի օրվանից`

15 օր (Վերջնաժամկետ է համարվում յուրաքանչյուր ամսվա 16-ը)

Համաձայն ժամանակացույցի

Տույժեր`

Ամսական նվազագույն վճարը վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.015% օրական

Հաշվեգրված տոկոսները վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.1% օրական

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ/

Վարկի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում

  1. Լինել կազմակերպության 3 ամսվա աշխատող (Բանկի քարտով ստանալ նվազագույնը մեկ ամսվա աշխատավարձ)
  2. Վերջին 12 ամսում հսկվող և ավելի խիստ դասով դասկարգված վարկերի բացակայությունը, հայտի ներկայացման պահին ժամկետանց կամ դասակարգված վարկերի բացակայությունը (ներառյալ երաշխավորությունները), վերջին 12 ամսում ժամկետանց օրերի թիվը չի գերազանցում 30 օրը:
  3. Վարկի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում (վարկային պատմության առկայության դեպքում) վերջին 24 ամսում անհուսալի դասով դասկարգված վարկերի բացակայությունը:
  4. Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել զուտ աշխատավարձի  ութապատիկը, ոչ ավել քան 5 մլն. ՀՀ դրամ

Տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է 1 (մեկ) օրվա ընթացքում:

Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`