Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

EVOCA TOUCH քարտեր

EVOCA TOUCH քարտեր

Մատուցվող ծառայություն

ArCa AMD

ArCa USD

ArCa EUR

ArCa RUB

Քարտի տրամադրում

0

0

0

0

Քարտի տարեկան սպասարկում

0

0

0

0

Լրացուցիր քարտի տրամադրում

0

0

0

0

Լրացուցիչ քարտի տարեկան սպասարկում

0

0

0

0

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան %

- Մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ

0

0

0

0

- 5 մլն ՀՀ դրամ և ավել

1%

0

0

0

Քարտերով կանխիկի տրամադրում

Բանկի ATM-ով և POS-ով

0.2 %

0.5 %

0.5 %

0.3 %

Քարտերով կանխիկի տրամադրում

«ԱրՔա» համակարգի այլ բանկերի ATM-ով և POS-ով

0.8 %

0.8 %

0.8 %

0.8 %

Բանկի և այլ բանկերի POS-ով անկանխիկ գործարքների իրականացում

0

0

0

0

Քարտի գործողության կասեցում

0

0

0

0

Քարտի գործողության ապակասեցում

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

Քարտի վերաթողարկում

գործողության ժամկետը ավարտվելու դեպքում

0

0

0

0

Քարտի վերաթողարկում կորստի կամ վնասվելու դեպքում

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

PIN գաղտնաբառի վերաթողարկում

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի ամսական քաղվածքի տրամադրում

0

0

0

0

Քարտային հաշվի քաղվածքի տրամադրում 1 ամսից ավել ժամանակահատվածի համար [1]

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

1.000 ՀՀ դրամ

Քարտից քարտ փոխանցումներ www.arca.am  կայքի և բանկոմատների միջոցով

- Բանկի հաճախորդների օգտին

0.3 %

0.3 %

0.3 %

0.3 %

- «ԱրՔա»  համակարգի  անդամ հանդիսացող այլ  բանկերի հաճախորդների օգտին

0.5%

0.5%

0.5 %

0.5 %

Գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրությունների ստացում

Մինչև 5,000 ՀՀ դրամ գործարքներ [2]

20 ՀՀ դրամ

20 ՀՀ դրամ

20 ՀՀ դրամ

20 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամը գերազանցող գործարքներ

0

0

0

0

Գերածախսի գծով տույժեր

20 % տարեկան

20 % տարեկան

20 % տարեկան

20 % տարեկան

[1] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ
[2] Սակագինը գործում է նաև գործարքի մերժման դեպքում ուղարկված SMS հաղորդագրության համար՝ անկախ գործարքի գումարի չափից: