C# ծրագրավորման մասնագետ

Հայտարարության սկզբնաժամկետ 21.04.22
Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ 30.06.22
Աշխատանքի վայր Երևան

Ներկայացվող պահանջներ․

 •  Բարձրագույն մասնագիտական (տեխնիկական) կրթություն,
 •  Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ C# (.NET) ծրագրավորման բնագավառում,
 •  ADO.NET, LINQ և Entity Framework տեխնոլոգիաների հետ աշխատանքային փորձ,
 •  Վեբ սերվիս տեխնոլոգիաների' WCF և REST իմացություն,
 •  Տվյալների բազաների ծրագրավորման իմացություն, MS SQL աշխատելու հմտություններ,
 •  Թիմում աշխատելու և առաջադրանքները համաձայնեցված ժամկետներում կատարելու ունակություններ,
 •  Նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում,
 •  Հայերեն, ռուսերեն լեզուների ազատ տիրապետում, տեխնիկական անգլերենի իմացություն:

Պարտականություններ․

 •  Բանկի համար Ինտերնետ բանկ և Մոբայլ բանկ համակարգերի համար վեբ սերվիսների ծրագրավորում,
 •  Բանկին անհրաժեշտ լոկալ ծրագրերի մշակում և ներդնում, անհրաժեշտության դեպքում ինտեգրում ՀԾ Բանկ համակարգին,
 •  Ծրագրային ապահովման հետ կապված թեստավորման աշխատանքների կատարում:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր․

Ներկայացնել ինքնակենսագրություն (CV) հայերենով կամ անգլերենով [email protected] էլեկտրոնային հասցեին` վերնագրում նշելով «C# ծրագրավորման մասնագետ»:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած անձինք: