Թղթակցային հարաբերությունների մասնագետ

Հայտարարության սկզբնաժամկետ 14.06.22
Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ 05.07.22
Աշխատանքի վայր Երևան

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ`

 •  բարձրագույն կրթություն ֆինանսների կամ տնտեսագիտության ոլորտում,
 •  առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ Բանկում` միջազգային հարաբերությունների ոլորտներում,
 •  բանկային գործունեությանն առնչվող ՀՀ օրենսդրության և իրավական ակտերի իմացություն,
 •  SWIFT համակարգի իմացություն,
 •  MS Office գերազանց տիրապետում,
 •  միջազգային որակավորումները կդիտարկվեն որպես առավելություն,
 •  հաղորդակցման և թիմում աշխատելու հմտություններ,
 •  հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն:

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

 • Օտարերկրյա թղթակից բանկերի և ոչ բանկային ֆինանսական հաստատությունների հետ թղթակցային հարաբերությունների հաստատում և  զարգացում,
 • Համագործակցություն և բանակցությունների վարում ընթացիկ թղթակից բանկերի հետ,
 • Նոստրո հաշիվների վերաբերյալ հարցումների իրականացում,
 • Ակրեդիտիվների և բանկային երաշխիքների թողարկում,
 • Խնդրահարույց փոխանցումների հետազոտություն, հարցումների իրականացում, ուղղում և չեղարկում:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ`

Ներկայացնել ինքնակենսագրություն (CV) հայերենով կամ անգլերենով [email protected] էլեկտրոնային հասցեին` վերնագրում նշելով` «Թղթակցային հարաբերությունների մասնագետ:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած անձինք: