Կառավարչի տեղակալ – ավագ վարկային մասնագետ «Կոտայք» մասնաճյուղում

Հայտարարության սկզբնաժամկետ 01.09.2022
Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ 03.10.2022
Աշխատանքի վայր ք. Աբովյան, «Կոտայք» մասնաճյուղ

Ներկայացվող պահանջներ.

 • բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում,
 • առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ բանկում՝ և՛ սպառողական, և՛ բիզնես վարկերի ներգրավման ու վերլուծության ոլորտում,
 • ՀՀ բանկային օրենսդրության, վարկավորման գործընթացների գերազանց իմացություն,
 • MS Word, MS Excel, ՀԾ-բանկ 4.0 ծրագրերի իմացություն,
 • հաղորդակցման, հաճախորդների ներգրավման և վաճառքների իրականացման հմտություններ,
 • բանակցությունների վարման և կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ,
 • վերլուծական ճկուն միտք,
 • հայերենի՝ գերազանց, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն:

Պարտականություններ.

 • հաճախորդների ներգրավում, ակտիվ վաճառք,
 • խորհրդատվություն վարկավորման գործընթացի վերաբերյալ (և՛ սպառողական, և՛ բիզնես վարկեր),
 • հայտերի ընդունում և վերլուծություն,
 • մասնաճյուղում որակյալ ծառայությունների մատուցման ապահովում,
 • արտաքին գործընկերների հետ համագործակցություն,
 • անհրաժեշտության դեպքում կառավարչի պարտականությունների ստանձնում,
 • հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում։


Անհրաժեշտ փաստաթղթեր.

Ներկայացնել ինքնակենսագրություն (CV) հայերենով կամ անգլերենով [email protected] էլեկտրոնային հասցեին` վերնագրում նշելով «Կառավարչի տեղակալ - ավագ վարկային մասնագետ Կոտայք մասնաճյուղում»:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած անձինք: