Ներքին ֆինանսական դիտարկումների մասնագետ

Հայտարարության սկզբնաժամկետ 01.12.2022
Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ 18.12.2022

Ներկայացվող պահանջներ.

 •  բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ ֆինանսների ոլորտում,
   բանկում կամ ֆինանսական համակարգում,
 •  առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ՝ որպես Ներքին ֆինանսական դիտարկումների կամ ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում,
 •  ՓԼ/ԱՖ օրենքների, ինչպես նաև ԿԲ իրավական ակտերի, Միջազգային ՓԼԱՖ օրենսդրության, Միջազգային համաձայնագրերի գերազանց     իմացություն,
 •  MS office ծրագրի խորացված իմացություն,
 •  AML ոլորտում միջազգային որակավորումների առկալություն (CAMS),
 •  արագ կողմնորոշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն,
 •  հաղորդակցման և թիմում աշխատելու հմտություններ,
 •  նախաձեռնողականություն, պատասխանատվության զգացում,
 •  հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն:

Պարտականություններ.

 •  Ձևավորել, մշակել և Բանկի անունից ԿԲ ներկայացնել պարտադիր տեղեկացման ենթակա և կասկածելի գործարքների վերաբերյալ հաշվետվությունները,
 •  ՀՀ Կենտրոնական բանկի հարցումների հիման վրա պատրաստել հարցումների պատասխաններ և կազմակերպել իրականացվող գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը,
 •  Պատասխանել ՓԼ/ԱՖ ոլորտին առնչվող տեղական ու միջազգային ֆինանական կառույցների ուղարկված հարցումներին և հարցաշարերին,
 •  Կատարել հաճախորդների կողմից կատարվող գործարքների ուսումնասիրություն (պարզեցված, պատշաճ և հավելյալ) և անհրաժեշտության դեպքում ուղարկել հարցումներ Բանկի համապատասխան ստորաբաժանումներին,
 •  Կատարել Բանկի ՀԾ Բանկ համակարգում գործող «սև ցուցակների» թարմացում և իրականացնել վերահսկում գործարքի մասնակից անձանց վավերապայմանների համընկման մասով,
 •  Մշակել հաշվետվությունների տեսակներ և ձևեր` հաճախորդների գործառնությունների ընթացիկ մոնիթորինգի և վերլուծության անցկացման համար:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր.

Ներկայացնել ինքնակենսագրություն (CV) հայերենով կամ անգլերենով cv@evoca.am էլեկտրոնային հասցեին` վերնագրում նշելով` Ներքին ֆինանսական դիտարկումների մասնագետ: