.Net ծրագրավորման ավագ մասնագետ

Հայտարարության սկզբնաժամկետ 14.09.2022
Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ 10.10.2022
Աշխատանքի վայր Գլխամասային գրասենյակ, Ծրագրավորման բաժին

Ներկայացվող պահանջներ․

 • բարձրագույն մասնագիտական (տեխնիկական) կրթություն,
 • 4+ տարվա աշխատանքային փորձ C# (.NET) ծրագրավորման լեզվով,
 • ADO.NET, LINQ և Entity Framework տեխնոլոգիաների հետ աշխատանքային փորձ,
 • վեբ սերվիս տեխնոլոգիաների' WCF և REST գերազանց իմացություն,
 • տվյալների բազաների ծրագրավորման, MS SQL գերազանց իմացություն,
 • միջանձնային և թիմային զարգացած հմտություններ,
 • նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում,
 • տեխնիկական անգլերենի իմացություն:

Պարտականություններ․

 • բանկի` Ինտերնետ բանկ և Մոբայլ բանկ համակարգերի համար վեբ սերվիսների ծրագրավորում,
 • բանկին անհրաժեշտ լոկալ ծրագրերի մշակում և ներդրում` անհրաժեշտության դեպքում ինտեգրում ՀԾ Բանկ համակարգին,
 • ծրագրային ապահովման հետ կապված թեստավորման աշխատանքների կատարում:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր․

Ներկայացնել ինքնակենսագրություն (CV) [email protected] էլեկտրոնային հասցեին` վերնագրում նշելով «.Net ծրագրավորման ավագ մասնագետ»:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած անձինք: