.Net ծրագրավորման մասնագետ

Հայտարարության սկզբնաժամկետ 07.09.2022
Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ 03.10.2022
Աշխատանքի վայր Գլխամասային գրասենյակ, Ծրագրավորման բաժին

Ներկայացվող պահանջներ․

 • Բարձրագույն մասնագիտական (տեխնիկական) կրթություն,
 • 2+ տարվա աշխատանքային փորձ C# (.NET) ծրագրավորման լեզվով,
 • ADO.NET, LINQ և Entity Framework տեխնոլոգիաների հետ աշխատանքային փորձ,
 • Վեբ սերվիս տեխնոլոգիաների' WCF և REST իմացություն,
 • Տվյալների բազաների ծրագրավորման, MS SQL իմացություն,
 • Միջանձնային և թիմային զարգացած հմտություններ,
 •  Նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում,
 • Տեխնիկական անգլերենի իմացություն:

Պարտականություններ․

 • Բանկի` Ինտերնետ բանկ և Մոբայլ բանկ համակարգերի համար վեբ սերվիսների ծրագրավորում,
 •  Բանկին անհրաժեշտ լոկալ ծրագրերի մշակում և ներդրում` անհրաժեշտության դեպքում ինտեգրում ՀԾ Բանկ համակարգին,
 •  Ծրագրային ապահովման հետ կապված թեստավորման աշխատանքների կատարում:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր․

Ներկայացնել ինքնակենսագրություն (CV) [email protected] էլեկտրոնային հասցեին` վերնագրում նշելով «.Net ծրագրավորման մասնագետ»:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած անձինք: