Ցանցային Ադմինիստրատոր

Հայտարարության սկզբնաժամկետ 15.06.22
Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ 10.07.22
Աշխատանքի վայր Երևան

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ`

 • Բարձրագույն մասնագիտական (տեխնիկական) կրթություն,
 • Առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
 • Ցանցային տեխնոլոգիաների գերազանց իմացություն, այդ թվում VLANs, VPNs, ցանցային կոմուտատորների, երթուղիչների (router) և հրեպատերի (firewall) կարգաբերում (CISCO, Palo Alto);
 • Active Directory, Group Policy, DNS, DHCP, VMware ESXi and vCenter-ի իմացություն,

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

 • Կարգաբերել և սպասարկել ցանցային և անվտանգության սարքավորումները,
 • Ապահովել Բանկի տեղեկատվական համակարգերի անխափան աշխատանքը,
 • Բանկի աշխատակիցներին տրամադրել համապատասխան իրավասություններ Բանկի ներքին ցանց մուտք գործելու և տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու համար,
 • Բանկի ցանցային ենթակառուցվածքի և նրա առանձին մասերի սարքինացում,
 • Բանկի սերվերների և կոմունիկացիոն սարքավորումների աշխատունակության պարբերաբար ստուգում,
 • Պատահարների պարբերական գրանցում, դասակարգում, կանոնավոր ստուգում, թեստավորում և լուծում,
 • Սպասարկող արտաքին կազմակերպություններից ծառայությունների մասին խորհրդատվության ստացում,
 • Անհրաժեշտության դեպքում գործունեության արդյունքների մասին հաշվետվությունների կազմում:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ`

Ներկայացնել ինքնակենսագրություն (CV, Resume) PDF ֆորմատով, հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին ` [email protected]՝ վերնագրում նշելով «Ցանցային Ադմինիստրատոր»:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք: