Խնդրահարույց վարկերի վերադարձման մասնագետ Երևանում և ՀՀ մարզերում

Հայտարարության սկզբնաժամկետ 01.12.2022
Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետ 18.12.2022
Աշխատանքի վայր Երևան

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ`

  •  Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ` բանկում, ԴԱՀԿ ծառայությունում, իրավապահ մարմիններում կամ անվտանգության ոլորտում,
  •  Հաղորդակցման և բանակցությունների գերազանց հմտություններ,
  •  Ստրեսակայունություն, արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
  •  Ֆիզիկական պատրաստվածություն,
  •  Վարորդական իրավունքի և սեփական ավտոմեքենայի առկայություն,
  •  Հայերենի և ռուսերենի լավ իմացություն:

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

  •  Վարկային պարտավորությունների կատարման նպատակով հաճախորդների հետ կապի հաստատում և բանակցում,
  •  Այցելություն խնդրահարույց հաճախորդներին` ըստ հասցեների,
  •  Հաճախորդների հետ հետադարձ կապի պահպանում և անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրում,
  •  Հաճախորդների վարկային պարտավորությունների կատարմանն ուղղված այլ միջոցառումների իրականացում:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ`
Ներկայացնել ինքնակենսագրություն (CV) հայերեն կամ անգլերեն cv@evoca.am էլեկտրոնային հասցեին` վերնագրում նշելով «Խնդրահարույց վարկերի վերադարձման մասնագետ Երևանում և ՀՀ մարզերում»:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած անձինք: