Պարտատոմսեր

Առաջին անգամ հայաստանյան ֆինանսական համակարգում Evocabank-ը, որպես նորարար և ժամանակակից Բանկ, իրականացրել է իր կողմից թողարկված պարտատոմսերի օնլայն տեղաբաշխում՝ EvocaTOUCH հավելվածի միջոցով։

Պարտատոմսերը պահանջված և բարձր եկամտաբեր ֆինանսական գործիքներ են: Դրանք ապահով են և ունեն մի շարք առավելություններ՝

  • Անվանական պարտատոմսերով ներգրավված դրամական միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չափերով երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամ»-ի կողմից:

  • ՀՀ Ֆոնդային Բորսայում ցուցակված պարտատոմսերից ստացված եկամուտները ազատվում են եկամտային հարկից և ոչ ռեզիդենտի շահութահարկից՝ ապահովելով ավելի բարձր եկամտաբերություն:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ