Բաժնետերեր

Մեր բաժնետերերն են`

  • ՀՀ քաղաքացի, Շվեյցարիայի ռեզիդենտ Մարետա Ռուդիկի Գևորկյանը հանդիսանում է Բանկի ուղղակի նշանակալից մասնակիցը և միանձնյա տիրապետում է մեր հասարակ անվանական բաժնետոմսերի 100%-ին, ինչպես նաև՝ 2016թ. թողարկման արտոնյալ բաժնետոմսերի 100%-ին, 2020թ. թողարկման արտոնյալ բաժնետոմսերի 99.9% -ին և 2022թ. թողարկման արտոնյալ բաժնետոմսերի 100%-ին:
  • Նշում. Բանկն անուղղակի նշանակալից մասնակից չունի:

Ուշադրություն.

  • «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի յուրաքանչյուր բաժնետեր, համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, իրավունք ունի ստանալու մեր վերջին տարեկան հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները:
  • «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր բաժնետեր իրավունք ունի ստանալու «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները:
  • Վերոնշյալ տեղեկությունները տրամադրում ենք ԱՆՎՃԱՐ՝ բաժնետիրոջ գրավոր դիմումը ստանալուց հետո 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել առձեռն՝ մեր Գլխամասային գրասենյակում, ցանկացած մասնաճյուղում կամ ներկայացուցչությունում, էլեկտրոնային հասցեով՝ [email protected] կամ փոստով՝ ՀՀ, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության 44/2 հասցեով:
  • Շահութաբաժինների բաշխումը կատարվում է ՀՀ օրենսդրական ակտերի համաձայն և Բանկի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ