EvocaONLINE

Նկարագիրը և հնարավորությունները

EvocaOnline-ը բանկային հաշիվների հեռակառավարման ինտերնետ-բանկ համակարգ է, որի միջոցով կարող եք հեռակառավարել ձեր բանկային հաշիվները: EvocaOnline-ից կարող եք օգտվել մեր կայքի համապատասխան հղման միջոցով: Համակարգի միջոցով կարող եք՝

 • Դիտել տարաբնույթ տեղեկատվություն.
  • բանկային հաշիվների մնացորդներն ու գործառնությունները,
  • հաշիվների,վճարային քարտերի, վարկերի, ավանդների քաղվածքները,
  • վճարային քարտերի օնլայն մնացորդները,
  • վարկերի մասին ամբողջ տեղեկատվությունն ու մարման ժամանակացույցը,
  • ավանդների մասին ամբողջ տեղեկատվությունը,
  • արտարժույթի փոխարժեքները:
 • Կատարել գործարքներ.
  • փոխանցումներ`միջազգային և Հայաստանի տարածքում (նաև խմբային),
  • արտարժույթի փոխանակումներ,
  • վարկի մարումներ,
  • ավանդի բացում և համալրումներ,
  • կոմունալ վճարումներ (նաև խմբային),
  • բյուջետային փոխանցումներ,
  • գույքահարկի վճարումներ,
  • կանխիկացումներ,
  • փաստաթղթերի չեղարկում:
 • Ինչպես նաև.
  • ուղարկել և ստանալ ազատ ֆորմատի նամակներ` կցված ֆայլերով (MS Word, Excel և այլն),
  • ներմուծել տվյալներ xml ֆորմատով ֆայլից,
  • ստեղծել փաստաթղթերի ձևանմուշներ (շաբլոններ):

Ուշադրություն.

 • EvocaOnline հավելվածով գործարքներ կատարելիս գործում է միջնորդավճարների կիրառման շահավետ զեղչային համակարգ:
 • Ծանոթացեք մեր Evoca Online ավանդատեսակին, որի ներդրման պարագայում գործում են ավելի բարձր տոկոսադրույքներ (մեր կողմից արաջարկվող այլ ավանդատեսակների համեմատ):
 • Մեր և ձեր պայմանագրային փոխհարաբերությունները կարգավորվում են ՀԱՄԱԼԻՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ, որը հրապարակային առաջարկ (օֆերտա) է և ձեր կողմից համարվում է ընդունված այն պահից, երբ առձեռն կամ հեռակառավարման համակարգերի միջոցով մեզ եք ներկայացնում պատշաճ լրացված և վավերացված՝ բանկային ծառայություններից օգտվելու հայտ/դիմում: Համալիր բանկային ծառայությունների մատուցման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`