Հաշիվների բացում և սպասարկում

Հայաստանի ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց ու անհատ ձեռնարկատերերին առաջարկում ենք մեզ մոտ բացել դրամային և արտարժութային բանկային ընթացիկ հաշիվներ:
Հաշիվների բացում և սպասարկում

Հաշիվների սպասարկումն իրականացնում ենք մեր Ընթացիկ հաշիվների սպասարկման սակագների համաձայն: Հաշիվներ բացելու համար կարող եք դիմել մեր Գլխամասային գրասենյակ և ցանկացած մասնաճյուղ:

ՈՒշադրություն. Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների, Ավանդային և Քարտային հաշիվների սպասարկման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ, Վճարային քարտեր ենթաբաժիններում  և իրավաբանական անձանց բանկային ծառայությունների Ավանդներ բաժնում:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`