Վճարային համակարգեր

  • Գործում է 150 երկրի ավելի քան 310,000 սպասարկման կետերում: Փոխանցումները կատարվում են դոլարով և եվրոյով: Միջնորդավճարը գանձվում է՝ ըստ RIA համակարգի սահմանած սակագների:

  • Գործում է ԱՊՀ երկրների ավելի քան 22,000 սպասարկման կետերում: Փոխանցումները կատարվում են ռուբլով, դոլարով և եվրոյով: Միջնորդավճարը կազմում է 1-1,5%՝ կախված գումարի ծավալից, արժույթից և փոխանցման ուղղությունից:

  • Գործում է ավելի քան 15 երկրում։ Փոխանցումները կատարվում են դրամով, ռուբլով, դոլարով և եվրոյով: Միջնորդավճարը 1% է:

  • Գործում է 90 երկրի ավելի քան 57,000 կետերում (Ռուսաստան, ԱՊՀ այլ երկրներ, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան, եվրոպական երկրներ և այլն)։ Փոխանցումները կատարվում են ռուբլով, դոլարով և եվրոյով: Միջնորդավճարը գանձվում է՝ ըստ IntelExpress-ի սահմանած սակագների:

  • Գործում է շուրջ 100 երկրի ավելի քան 200,000 կետերում: Փոխանցումները կատարվում են ռուբլով, դոլարով և եվրոյով: Միջնորդավճարը գանձվում է՝ ըստ Unistream-ի սահմանած սակագների:

  • Գործում է 170 երկրի ավելի քան 125,000 կետերում: Արտերկրից Հայաստան փոխանցվում է դոլար և եվրո, իսկ Հայաստանից արտերկիր՝ միայն դոլար: Միջնորդավճարը գանձվում է՝ ըստ MoneyGram-ի սահմանած սանդղակի: