EvocaTouch

EvocaTouch-ը նախատեսված է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար:

EvocaTouch-ից օգտվելու համար անհրաժեշտ է ընդամենը App Store-ից կամ Play Store-ից անվճար ներբեռնել hավելվածը: EvocaOnline օգտատերերը կարող են անմիջապես օգտվել հավելվածից, իսկ նոր օգտատերերը պետք է մոտենան մեր գլխամասային գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ և ակտիվացնեն ծառայությունը:

Հավելվածի միջոցով դուք կարող եք՝

 • Դիտել`
  • Ձեր բանկային հաշիվների մնացորդներն ու գործառնությունները,
  • հաշիվների, վճարային քարտերի, վարկերի, ավանդների քաղվածքները,
  • վճարային քարտերի օնլայն մնացորդները,
  • վարկերի մասին ամբողջ տեղեկատվությունն ու մարման ժամանակացույցը,
  • ավանդների մասին ամբողջ տեղեկատվությունը,
  • արտարժույթի փոխարժեքները:
 • Կատարել գործարքներ՝
  • փոխանցումներ՝ միջազգային և Հայաստանի տարածքում (նաև խմբային),
  • արտարժույթի փոխանակումներ,
  • վարկի մարումներ,
  • ավանդի բացում և համալրումներ,
  • կոմունալ վճարումներ (նաև խմբային),
  • բյուջետային փոխանցումներ,
  • գույքահարկի վճարումներ,
  • կանխիկացումներ,
  • փաստաթղթերի չեղարկում:
 • Ներկայացնել հայտեր՝
  • Ավանդի և հաշվի բացման,
  • Կանխիկացման,
  • Տրանսֆեր քարտերով փոխանցման համակարգերի սպասարկման,
  • Վճարային քարտի պատվիրման, Վճարային քարտի վերաթողարկման,
  • Վճարային քարտի բլոկավորման և ապաբլոկավորում,
  • Տեղեկանքի (հաշվի մնացորդի վերաբերյալ),
  • SMS ծառայության կարգաբերումներման:
 • Ինչպես նաև՝
  • ուղարկել և ստանալ ազատ ֆորմատի նամակներ՝ կցված ֆայլերով (MS Word, Excel և այլն),
  • ներմուծել տվյալներ .xml ֆորմատով ֆայլից,
  • ստեղծել փաստաթղթերի ձևանմուշներ (շաբլոններ):

Ուշադրություն

 • EvocaTouch հավելվածով գործարքներ կատարելիս գործում է միջնորդավճարների շահավետ զեղչային համակարգ:
 • Ծանոթացեք մեր Evoca Online ավանդատեսակին, որի ներդրման պարագայում գործում են ավելի բարձր տոկոսադրույքներ (մեր կողմից առաջարկվող այլ ավանդատեսակների համեմատ):
 • Մեր և ձեր պայմանագրային փոխհարաբերությունները կարգավորվում են ՀԱՄԱԼԻՐ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ, որը հրապարակային առաջարկ (օֆերտա) է և ձեր կողմից համարվում է ընդունված այն պահից, երբ առձեռն կամ հեռակառավարման համակարգերի միջոցով մեզ եք ներկայացնում պատշաճ լրացված և վավերացված՝ բանկային ծառայություններից օգտվելու հայտ/դիմում: Համալիր բանկային ծառայությունների մատուցման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`