Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ

Առաջարկում ենք բացել առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ, որոնք նախատեսված են անկանխիկ ոսկու հաշվառման համար: Այս ցպահանջ հաշիվները հնարավորություն են ընձեռում խնայողություններ կատարել անկանխիկ ոսկով, ինչպես նաև ավելացնել դրանք՝ միջազգային շուկայում ոսկու գնի բարձրացման շնորհիվ:
Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ

Հիմնական պայմաններ

 • Հաշիվներ ենք բացում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների համար, միայն 999.9 հարգի ոսկով, առանց նվազագույն մնացորդի պահանջի: Մեզ մոտ կարելի է գնել անկանխիկ ոսկի՝ սկսած 31 գրամից (ոսկու գնանշումը կատարվում է գրամով): Մեր կայքում հրապարակվում են ոսկու գնանշման օրական տվյալները, որոնք փոփոխվում են՝ կախված միջազգային շուկաներում ոսկու գնից:
 • Հաշիվներում անկանխիկ ոսկին հաշվառում ենք դրամով` ՀՀ Կենտրոնական բանկի հայտարարած հաշվարկային գնով և կշռային (գրամային) արտահայտությամբ՝ 0.01 գրամ ճշտությամբ կամ տրոյական ունցիաներով՝ 0.001 տրոյական ունցիա ճշտությամբ (մեկ տրոյական ունցիան հավասար է 31.10348 գրամի):
 • Մետաղական հաշիվ/ներ բացելիս ղեկավարվում ենք ՀՀ օրենսդրությամբ, ՀՀ Կենտրոնական բանկի նորմատիվ ակտերով, որոշումներով, մեր ներքին իրավական ակտերով:
 • Այս հաշիվներով կարող ենք իրականացնել հետևյալ գործառնությունները՝
  • հաշվի համալրում՝ բանկից անկանխիկ ոսկի գնելու և այն հաշվին մուտքագրելու, ինչպես նաև ձեր կամ այլ անձի՝ նույն բանկում կամ այլ բանկում առկա մետաղական հաշվից անկանխիկ ոսկի փոխանցելու միջոցով,
  • հաշվի ելքագրում՝ հաշվին առկա անկանխիկ ոսկին բանկին վաճառելու, ինչպես նաև ձեր կամ այլ անձի՝ նույն բանկում կամ այլ բանկում առկա մետաղական հաշվին անկանխիկ ոսկի փոխանցելու միջոցով:
 • Մետաղական հաշիվները կարող են գրավադրվել:
 • Հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝
  • Դիմում՝ մեր ձևանմուշի համաձայն:
  • Անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ այն չունենալու մասին տեղեկանք, կամ միայն նույնականացման քարտ:
  • Մեր պահանջով այլ փաստաթղթեր:
 • Հաշիվներ բացելու համար կարող եք դիմել մեր Գլխամասային գրասենյակ և ցանկացած մասնաճյուղ: Մետաղական հաշիվների սպասարկման, գործառնությունների կատարման սակագներին և պայմաններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Evocabank-ում նաև կարող եք ձեռք բերել ոսկու գրավով վարկեր՝ ամենահարմար պայմաններով։ Ոսկու գրավով վարկը տրամադրվում է ոսկյա իրերի գրավադրմամբ անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով:

Ուշադրություն. Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը չի հատուցում մետաղական հաշիվները:

video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`