Բանկի կառուցվածքը

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
Գործում է 2021թ. հուլիսի 1-ից