Բանկի կառուցվածքը

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
Գործում է 2022թ. հունվարի 1-ից