Սակագներ

Տերմինալը փողոցում, ինչպես նաև առևտրի կետերում վճարումների համար նախատեսված սարք է։ Տերմինալների միջոցով Դուք նաև կարող եք կատարել բանկային ծառայություններ՝ առանց բանկ այցելելու՝ հեշտ և հարմար տարբերակով։ 

Եթե Ձեր տարածքում չկա Evocabank-ի մասնաճյուղ, Դուք կարող եք կատարել Ձեր վճարումները հետևյալ տերմինալների միջոցով.

 

Telcell

Telcell վճարային տերմիանլների միջոցով Դուք կարող եք 24/7 ռեժիմով կատարել ընթացիկ և քարտային հաշիվների համալրում և վարկի մարումներ։

Telcell համակարգը հասանելի է ինչպես Հայաստանի հանրապետության տարածքում, այնպես էլ Արցախի Հանրապետությունում: Տերմինալների ցանկին և հասցեներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Evocabank-ի մասնաճյուղերում տեղադրված TelCell տերմինալներից օգտվելիս գործում է 0% միջբնորդավճար։ Այլ վայրերում տեղադրված TelCell տերմինալով Evocabank-ի վճարում կատարելիս գործում են հետևյալ միջնորդավճարները՝

Հաշվի համալրում մինչև 100,000 դրամը ներառյալ 300 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի համալրում մինչև 100,000 դրամը ներառյալ 300 ՀՀ դրամ
Վարկի մարում մինչև 100,000 դրամը ներառյալ 300 ՀՀ դրամ

uPay

 

uPay -ի միջոցով վճարումներ կարող եք կատարել՝ ինչպես uPay հավելվածով, այնպես էլ այցելեով Ucom սպասարկման կենտրոններ։

uPay-ում վճարում կատարելիս գործում են հետևյալ միջնորդավճարները՝

Վարկերի մարում և փոխանցում բանկային հաշիվներին  մինչև 35,000 ՀՀ դրամի դեպքում 200 ՀՀ դրամ
35,001-ից ավելի ՀՀ դրամի դեպքում 0.6%, բայց ոչ ավել 1200 ՀՀ դրամ

ՄոբիԴրամ

Տերմինալների ցանկին և հասցեներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

ՄոբիԴրամի տերմինալներով Evocabank-ի վճարում կատարելիս գործում են հետևյալ միջնորդավճարները՝

Վարկի մարում մինչև 50,000 դրամի դեպքում 200 ՀՀ դրամ
50,001 - 100,000 դրամի դեպքում 300 ՀՀ դրամ
Բանկային հաշիվների/քարտերի համալրում մինչև 50,000 դրամի դեպքում 200 ՀՀ դրամ
50,001 - 100,000 դրամի դեպքում 300 ՀՀ դրամ

iDram

Idram հավելվածով կարող եք կատարել գործարքներ հետևյալ միջնորդավճարներով՝

Վարկի մարում

մինչև 15,000 դրամի դեպքում 100 ՀՀ դրամ
15,001 - 50,000 դրամի դեպքում 200 ՀՀ դրամ
50,001 - 100,000 դրամի դեպքում 300 ՀՀ դրամ

EasyPay

2,000-ից ավել վճարային տերմինալ, որոնց ցանկին և հասցեներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Evocabank-ի մասնաճյուղերում տեղադրված EasyPay տերմինալներից օգտվելիս գործում է 0% միջբնորդավճար։ Այլ վայրերում տեղադրված EasyPay տերմինալներով Evocabank-ի վճարում կատարելիս գործում են հետևյալ միջնորդավճարները՝

Հաշվի համալրում 1,000 - 100,000 դրամի դեպքում 300 ՀՀ դրամ (առավելագույնը 1,200 ՀՀ դրամ)
Քարտային հաշվի համալրում 1,000 - 100,000 դրամի դեպքում 300 ՀՀ դրամ (առավելագույնը 1,200 ՀՀ դրամ) 
Վարկի մարում 1,000 - 100,000 դրամի դեպքում 300 ՀՀ դրամ

 

Վերջին նորությունները

Բոլոր նորությունները