Վերադառնալ
Բանկային

Evocabank-ը թողարկել է պարտատոմսեր

Evocabank-ը 2023թ․ մարտի 27-ին թողարկել է անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային, առանց հետգնման հնարավորության, ոչ փոխարկելի պարտատոմսեր:

28.03.2023
Evocabank-ը թողարկել է պարտատոմսեր

Evocabank-ը թողարկել է դրամով 11%, դոլարով 5․25% և եվրոյով 4% եկամտաբերությամբ, 30 և 39 ամիս ժամկետներով պարտատոմսեր՝ 2 մլրդ ՀՀ դրամ, 10 մլն ԱՄՆ դոլար և 7 մլն Եվրո ընդհանուր ծավալով:

Բանկը տեղաբաշխում է 200,000 հատ դրամային, 100,000 հատ դոլարային և 70,000 հատ եվրոյով պարտատոմս: Արժեկտրոնները վճարվում են եռամսյա պարբերականությամբ։ Մեկ դրամային պարտատոմսի անվանական արժեքը կազմում է 10,000 ՀՀ դրամ, դոլարայինը՝ 100 ԱՄՆ դոլար, իսկ եվրոյովը՝ 100 եվրո

ԹՈՂԱՐԿՎՈՂ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Դաս

Անվանական արժեկտրոնային

Անվանական արժեք

10,000 ՀՀ դրամ

100 ԱՄՆ դոլար

100 Եվրո

Ընդհանուր ծավալ

2,000,000,000 ՀՀ դրամ

10,000,000 ԱՄՆ դոլար

7,000,000 Եվրո

Թողարկվող պարտատոմսերի քանակ

200,000 հատ

100,000 հատ

70,000 հատ

Շրջանառության ժամկետ

30 ամիս

39 ամիս

39 ամիս

Արժեկտրոնային տարեկան տոկոսադրույք

11%

5.25%

4%

Արժեկտրոնների վճարման պարբերականություն

Եռամսյակային

Եռամսյակային

Եռամսյակային

Տեղաբաշխող

«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ