Վերադառնալ
Բանկային

Ոսկու գրավով վարկեր ավելի ցածր տոկոսադրույքով

Մինչև 2023թ․ մարտի 6-ը դիմիր ոսկու գրավով վարկի համար Evoca-ում հատուկ պայմաններով:

02.12.2022
Ոսկու գրավով վարկեր ավելի ցածր տոկոսադրույքով

Դեկտեմբերի 5-ից մինչև 2023թ․ մարտի 6-ը Evocabank-ն առաջարկում է ոսկու գրավով վարկեր ավելի ցածր տոկոսադրույքով:

Ստացիր 13% անվանական տոկոսադրույքով* և 3 ամիս մարման ժամկետով վարկ` 100,000 - 10,000,000 ՀՀ դրամի սահմաններում` ոսկյա իրերի գնահատված արժեքի մինչև 95%-ի չափով:

Վարկը տրամադրվում է ոսկյա իրերի գրավադրմամբ անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով:

Վարկը կստանաք անմիջապես՝ ոսկերիչ-փորձագետի գնահատումից հետո։

 

*Փաստացի տոկոսադրույք`13.85%: