Վերադառնալ
Այլ

Համագործակցության նոր համաձայնագիր

Evocabank-ը և Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալությունը կնքեցին համագործակցության համաձայնագիր:

31.01.2018
Համագործակցության նոր համաձայնագիր

Evocabank-ը և Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալությունը, նպատակ ունենալով խթանել ՀՀ տարածքից իրականացվող արտահանումը և ՀՀ տարածքից արտահանում իրականացնող անձանց համար ստեղծել ֆինանսական ծառայությունների ամբողջական փաթեթ, կնքեցին համագործակցության համաձայնագիր:

ՀԱԱԳ-ի կողմից թողարկված ապահովագրական վկայագրերի հիման վրա Evocabank-ը ՀՀ ռեզիդենտ արտահանող կազմակերպություններին այսուհետ կտրամադրի շրջանառու կապիտալի համալրմանն ուղղված ֆինանսական միջոցներ՝ ինչպես ապրանքի արտադրության, այնպես էլ հետարտահանումային փուլերում՝ առանց գրավի պահանջի, պարզեցված ընթացակարգով և մատչելի տոկոսադրույքներով: