Պրոդուկտներ

Evoca լիզինգ

Այժմ քո բիզնեսը կարող է ստանալ լիզինգային ֆինանսավորում Evoca-ում:

16.08.2022
Evoca լիզինգ

Evocabank-ը, ընդլայնելով առաջարկվող պրոդուկտների տեսականին ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին, առաջարկում է ՀՀ և օտարերկրյա` առաջնային և երկրորդային շուկաներից նոր և օգտագործված սարքավորումների, ժամանակակից տեխնիկայի և տրանսպորտային միջոցների լիզինգային ֆինանսավորում:

Լիզինգի առարկա կարող են հանդիսանալ`

 • արտադրական սարքավորումներ/հոսքագծեր
 • բժշկական սարքավորումներ
 • շինարարական տեխնիկա
 • արևային կայաններ և ջրատաքացուցիչներ
 • ավտոմեքենաներ

Ի՞նչ է լիզինգը

Լիզինգը լիզինգային պայմանագրով գույքի ձեռքբերումն է նախատեսված որոշակի վճարի դիմաց` սահմանված պայմաններով և ժամկետով: Ֆինանսական լիզինգի պարագայում Բանկը ձեռք է բերում Լիզինգառուի կողմից ընտրված լիզինգի առարկան` վերջինիս այն հանձնելով վարձակալման` որոշակի հաստատված ժամկետով։ Վարձակալման ընթացքում Լիզինգառուն պարտավորվում է վճարել վարձավճար։ Վարձակալման ժամկետի ավարտին Լիզինգառուի ցանկությամբ լիզինգի առարկան կարող է սեփականության իրավունքով հանձնվել Լիզինգառուին:

Որո՞նք են լիզինգի առավելությունները

 • առանց գրավի առկայության
 • առանց նոտարական/կադաստրային ծախսերի
 • ԱԱՀ-ի հաշվանցումներ և ծախսագրումներ
 • լիզինգի առարկայի ձեռքբերում արտերկրից` գնման գործընթացին առանց հաճախորդի մասնակցության 
 • էքսպերտային գնահատում և խորհրդատվություն լիզինգային նախագծի վերաբերյալ

Լիզինգային ֆինանսավորման մարման ժամկետը 6-72 ամիս է` կախված ձեռքբերվող լիզինգի առարկայից:

Տարեկան տոկոսադրույքը կազմում է`

 • ՀՀ դրամ՝ սկսած 10.5%-ից 
 • ԱՄՆ դոլար՝ սկսած 8%-ից 
 • Եվրո՝ սկսած 6%-ից

Լիզինգի տրամադրման վերջնական պայմանները, մարման ժամկետը և տոկոսադրույքը կախված են լիզինգի առարկայի տեսակից, մատակարարից, բիզնեսի առանձնահատկություններից և այլ ռիսկերից:

Լիզինգային ֆինանսավորման մանրամասներին ծանոթացեք այստեղ

*Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք`
ՀՀ դրամ՝ 11.28-17.48%
ԱՄՆ դոլար՝ 8.54-14.57%
Եվրո՝ 6.39-12.31%