Online վարկերի համաձայնագիր

Վարկային հայտ (այդ թվում՝ օվերդրաֆտի, վարկային գիծի, վարկային սահմանաչափի) ներկայացնելու դեպքում Դուք տալիս եք Ձեր համաձայնությունը, որ.

  • Էվոկաբանկի կողմից հարցում կատարվի ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ ընկերությանը և վերջինս Էվոկաբանկին տրամադրի Ձեր ներկա և անցյալ ֆինանսական պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպես նաև այլ տվյալներ, որոնք Էվոկաբանկի կողմից կարող են հաշվի առնվել Ձեր հետ վարկային պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ որոշում կայացնելիս, ինչպես նաև տվյալներ, դրամական պարտավորություն առաջացնող հարաբերության մեջ մտնելու առաջարկով հանդես գալու համար: Ինչպես նաև տալիս եք Ձեր համաձայնությունը, որպեսզի Էվոկաբանկի կողմից վարկային (փոխառության և այլն) պայմանագիր կնքելու դեպքում, տվյալ վարկային պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում, ցանկացած պահին, առանց Ձեզ նախապես տեղյակ պահելու ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ ընկերությունը Էվոկաբանկին տրամադրի Ձեր ապագա ֆինանսական պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկություններ և այլ տվյալներ:
  • Դուք հավաստում եք, որ սույն համաձայնությունը Ձեր համար ամբողջությամբ հասկանալի ու ընդունելի է և գիտակցում եք, որ տրամադրված տեղեկությունները և տվյալները, կախված դրանց բովանդակությունից, կարող են ազդել Էվոկաբանկի կողմից կայացված համապատասխան որոշման վրա:
  • Էվոկաբանկը կատարի հարցում Ձեր անձնական տվյալների վերաբերյալ՝ «Նորք» տեղեկատվական համակարգից:
  • Էվոկաբանկը, Ձեր կողմից տրամադրված էլեկտրոնային հասցեին և/կամ բջջային հեռախոսահամարին` էլեկտրոնային նամակի և/կամ SMS հաղորդագրության միջոցով տրամադրի ցանկացած տեղեկատվություն իր վարկի, ինչպես նաև Բանկի կողմից առաջարկվող պրոդուկտների և ծառայությունների վերաբերյալ:

Հարգելի հաճախորդ վարկային հայտը հաստատվելու դեպքում, Ձեր «Սպառողական վարկի էական պայմանների ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ թերթիկը» և և վարկային պայմանագիրը կուղարկվի վարկային հայտում Ձեր կողմից նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին: