Բանկային

Տարեկան ժողով 2019

Տեղի ունեցավ Evocabank-ի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը

31.05.2019
Տարեկան ժողով 2019

Մայիսի 30-ին Evocabank-ի Գլխամասային գրասենյակում տեղի ունեցավ Բանկի բաժնետերերի 2019թ. տարեկան ընդհանուր ժողովը, որին մասնակցեցին Բանկի բաժնետերերը, հրավիրված անձինք, Բանկի Խորհուրդը և Վարչության անդամները:

Նիստի օրակարգում, ի թիվս այլ հարցերի, ընտրվեցին Խորհրդի անդամները հետևյալ կազմով՝

  • Ֆելիքս Դիլանյան
  • Գագիկ Ներսիսյան
  • Գեղամ Գևորգյան
  • Եղիշե Համազասպյան:

Միաժամանակ, ընդհանուր ժողովի ընթացքում հաստատվեց նաև Բանկի Կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ: