Evoca GO

Օգտվեք Եվրոպական Ներդրումային Բանկի (ԵՆԲ) կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի շրջանակներում վարկավորման փոխշահավետ հնարավորությունից:

Evoca GO
Վերադառնալ
առանց գրավի մինչև 5 մլն. ֏

Սահմանաչափ

գրավի դիմաց մինչև 500 մլն ֏

Սահմանաչափ

մինչև 90 ամիս

Մարման ժամկետ

10.5 % ֏

Տոկոսադրույք

ԵՆԲ կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի շրջանակներում վարկառուներ կարող են հանդիսանալ Հայաստանի ռեզիդենտ իրավաբանական և անհատ ձեռնարկատեր անձինք`

  1. ՓՄՁ-ներ (աշխատակիցների քանակը չպետք է գերազանցի 250-ը):
  2. Միջին կապիտալիզացիայի կազմակերպություններ (աշխատակիցների քանակը 250-ից 3000):

Վարկը կարող է տրամադրվել հետևյալ նպատակներով՝

  • Գյուղատնտեսություն, Գյուղ վերամշակում
  • Զբոսաշրջություն
  • Արտադրություն
  • Այլ ներդրումներ, որոնք համապատասխանում են ծրագրի պահանջներին:

Վարկերը կարող եք ձևակերպել մեր Գլխամասային գրասենյակում և ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի»-ի):

video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`