Հաշվի վարկավորում

Հանդիսանու՞մ եք Evocabank-ի հաշվետեր հաճախորդ առնվազն 1 տարի, ուրեմն Evocabank-ը կօգնի հոգալ Ձեր բիզնեսի ընթացիկ ծախսերը:

Հաշվի վարկավորում
Վերադառնալ
Հաշվի տարեկան շարժի մինչև 30%

Սահմանաչափ

մինչև 180 օր

Մարման ժամկետ

սկսած 7%-ից

Տոկոսադրույք

Հաշվի վարկավորումը նախատեսված է առնվազն 1 տարի Բանկի հաճախորդ հանդիսացող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար:

Վարկը տրամադրվում է աշխատավարձի վճարման, պետբյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների մարման, ներկրված ապրանքների մարքսազերծման, ճանապարհին ապրանքների դիմաց վճարման և այլ նմանատիպ ծախսերի համար:


Սահմանաչափը տրամադրվում է Վարկառուի հաշվարկային հաշվով կատարված տարեկան շարժի մինչև 30 %-ի չափով:

Վարկերը կարող եք ձևակերպել մեր Գլխամասային գրասենյակում և ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի»-ի):

video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`