Պարզ բիզնես վարկ (պարզեցված վերլուծության կատարմամբ)

Ստացեք Պարզ բիզնես վարկ (պարզեցված վերլուծության կատարմամբ)՝ ցածր տոկոսադրույքով և հնարավորինս արագ: Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ընդամենը 2-4 աշխատանքային օրերի ընթացքում:

Պարզ բիզնես վարկ (պարզեցված վերլուծության կատարմամբ)
Վերադառնալ
մինչև 15 մլն. ֏

Սահմանաչափ

մինչև 60 ամիս

Մարման ժամկետ

սկսած 7.5%-ից

Տոկոսադրույք

Վարկատեսակից կարող են օգտվել առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալող իրավաբանական և անհատ ձեռնարկատեր անձինք:

Գրավի առարկա կարող են լինել Երևան, Վանաձոր, Գյումրի և Աբովյան քաղաքներում գտնվող անշարժ գույք. բնակարան, տարածք /բացառությամբ արտադրական տարածքների/:

Բացի անշարժ գույքի գրավադրումից վարկառուից կարող է պահանջվել նաև առնվազն մեկ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորություն:

Գրավադրված գույքի տեղակայումից կախված՝ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը կարող է լինել գույքի գնահատված արժեքի 55-65%-ի չափով:

Վարկը կարող եք ստանալ անկանխիկ եղանակով:

Վարկերը կարող եք ձևակերպել մեր Գլխամասային գրասենյակում և ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի»-ի):

video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`