Պարզ բիզնես վարկ (առանց վերլուծության կատարման)

Ստացեք Պարզ բիզնես վարկ առանց վերլուծության`կատարելով անշարժ գույքի գրավադրում: Որոշումները կայացվում են արագացված կարգով` 2-4 օրում:

Պարզ բիզնես վարկ (առանց վերլուծության կատարման)
Վերադառնալ
մինչև 10 մլն. ֏

Սահմանաչափ

մինչև 60 ամիս

Մարման ժամկետ

սկսած 8%-ից

Տոկոսադրույք

Վարկատեսակից կարող են օգտվել առնվազն 6 ամիս գործունեություն ծավալող իրավաբանական և անհատ ձեռնարկատեր անձինք:

Գրավադրված գույքի տեղակայումից կախված՝ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը կարող է լինել գույքի գնահատված արժեքի 50-60%-ի չափով:

Բիզնես վարկը կարող եք ստանալ անկանխիկ եղանակով:

Վարկերը կարող եք ձևակերպել մեր Գլխամասային գրասենյակում և ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի»-ի):

video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`