Ոսկու գրավով (լոմբարդային) վարկ

Ձևակերպե՛ք ոսկյա իրերի գրավով վարկեր Evocabank-ի մասնաճյուղերում հաշված րոպեների ընթացքում և ստացե՛ք վարկ ոսկու գնահատված արժեքի մինչև 95%-ի չափով։

Ոսկու գրավով (լոմբարդային) վարկ
Վերադառնալ

Վարկի տրամադրման նպատակը

Ոսկու գրավով վարկը տրամադրվում է ոսկյա իրերի գրավադրմամբ անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով:

Ովքեր կարող են դիմել

18– 70 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 70 տարեկանը:

Վարկավորման արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկավորման գումար

100,000 (Մարզերում գտնվող մասնաճյուղերի համար 50,000) – 10,000,000

Վարկի մարման ժամկետը

3 - 36 ամիս

Վարկի մարման եղանակը

«Անուիտետային»

3-12 ամիս մարման ժամկետով տրամադրվող վարկերի

«Միանգամյա»

«Անուիտետային»

13-36 ամիս մարման ժամկետով տրամադրվող վարկերի,

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքներ

Վարկի ժամկետ

Վարկի մարման եղանակ

«Անուիտետային»

«Միանգամյա»

3 - 6 ամիս մարման ժամկետով տրամադրված վարկի դեպքում

15.5%

16.5%

7 - 24 ամիս մարման ժամկետով վարկի դեպքում

16%

17% [1]

25 - 36 ամիս մարման ժամկետով վարկի դեպքում

17%

18% [2]

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0.015%,

ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0.1%:

Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը

«Անուիտետային»

ոսկյա իրերի գնահատված արժեքի մինչև 95%

 «Միանգամյա» (3- 6 ամիս ժամկետով)

«Միանգամյա» (6 ամսից ավել  ժամկետով)

ոսկյա իրերի գնահատված արժեքի մինչև 90%

Վարկի տրամադրման եղանակը

անկանխիկ

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  • Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Այլ պայմաններ

  • ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերը մուտքագրվում են Բանկային հաշվեհամարին
  • Վարկի ամբողջական մարումից հետո Բանկ մոտենալու դեպքում գրավ հանդիսացած ոսկյա իրերը վերադարձվում են հաճախորդին առավելագույնը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում

[1] Ամենամսյա տոկոսների մարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 12 ամիս; Մայր գումարի վճարման դադարի շրջանից հետո սահմանվում է անուիտետային գրաֆիկ:

[2] Ամենամսյա տոկոսների մարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 12 ամիս: Մայր գումարի վճարման դադարի շրջանից հետո սահմանվում է անուիտետային գրաֆիկ:

video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`