Վարկեր իրավաբանական անձանց

Աշխատավարձային նախագծի պայմաններ

Քարտի տեսակ և սպասարկման վճար

Ղեկավարներ     

Visa Gold / MasterCard Gold

Անվճար

Այլ աշխատակիցներ

ARCA

Անվճար

Visa Classic / MasterCard Standart

150 ՀՀ դրամ (ամսական)

Քարտի տրամադրման վճար

անվճար

Կանխիկացման վճար բանկի կանխիկացման կետերից կանխիկացման դեպքում

0 %

Կանխիկացման վճար ARCA համակարգի անդամ այլ բանկերի կանխիկացման կետերից կանխիկացման դեպքում

0.8 %

Անկանխիկ գործարքներ

0 %

Վարկային սահմանաչափի տրամադրում

Ղեկավարներ     

Մինչև աշխատավարձի տասնապատիկ, առավելագույնը 5 մլն. ՀՀ դրամ

Այլ աշխատակիցներ

Մինչև աշխատավարձի ութապատիկ, առավելագույնը 3 մլն. ՀՀ դրամ

Վարկային սահմանաչափի անվանական տոկոսադրույք

16 % տարեկան

Վարկային սահմանաչափի տրամադրման գծով այլ վճարներ

անվճար

Հեռակառավարման` «EvocaTouch» և «EvocaOnline» համակարգերի տրամադրում

անվճար