Դրամական միջոցներով ապահովված վարկային սահմանաչափ

Մի՛ օգտագործեք կուտակված խնայողությունները․ Ձեր ֆինանսական խնդիրները կարգավորելու համար մենք ավելի շահավետ տարբերակ ունենք։

Դրամական միջոցներով ապահովված վարկային սահմանաչափ
Վերադառնալ

Ավանդի գրավով ապահովված վարկային սահմանաչափ

Ովքեր կարող են դիմել

Բանկի հաճախորդներ

Սահմանաչափ

Ներդրված ավանդի  մինչև 90%

Սահմանաչափի տեսակ

Վերականգնվող կամ նվազող սահմանաչափով օվերդրաֆտ

Մարման գրաֆիկով վարկ

Վարկի մարման ձևը

Վարկառուն պարտավորվում է վճարել կուտակված տոկոսագումարը  մինչև քաղվածում նշված վերջնաժամկետը:

«Անուիտետային»

«Զսպանակաձև»

«Միանգամյա»

Սահմանաչափի տրամադրման եղանակ

ՀՀ դրամ

Անկանխիկ, օվերդրաֆտի դեպքում՝ Բանկի վճարային քարտերի միջոցով

ԱՄՆ դոլար, Եվրո,  ՌԴ ռուբլի

Բանկի վճարային քարտերի միջոցով

Արժույթը`

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ, ՌԴ ռուբլի

Անվանական տոկոսադրույք`

Ավանդի տոկոսադրույք գումարած  2%

Մարման ժամկետ

Մինչև ժամկետային ավանդի պայմանագրի ժամկետի ավարտը

Արտոնյալ ժամանակահատված

Չի տրամադրվում

Օվերդրաֆտի դեպքում

Քաղվածքի օր

Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10--ը

Վճարման վերջնաժամկետ

 

Յուրաքանչյուր ամսվա 16-ը (եթե տվյալ ամսվա 16-ը հանդիսանում է ոչ աշխատանքային օր, ապա վերջնաժամկետ է համարվում հաջորդ աշխատանքային օրը):

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Ներդրված ավանդը

Բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարներ

Վարկի գումարի կանխիկացման դեպքում գանձվում է բանկային հաշվից կանխիկացման վճար՝ համաձայն Բանկում գործող սակագների

Տույժեր`

Ամսական նվազագույն վճարը վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.015% օրական

Հաշվեգրված տոկոսները վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.1% օրական

Հայտի ուսումնասիրման վճար

0 ՀՀ դրամ

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ/

Վարկի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում  ներկայացման պահին դասակարգված վարկերի բացակայությունը

Այլ պայմաններ

Վարկը տրամադրվում է գրավ դրվող դրամական միջոցի արժույթով

Տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է 1 (մեկ) օրվա ընթացքում՝ առանձին դեպքերում, կախված վարկի գումարից, որոշումը կարող է կայացվել մինչև 5 (հինգ)  աշխատանքային  օրվա ընթացքում:
  • Վարկը տրամադրվում է դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերով ապահովված վարկ

Ովքեր կարող են դիմել

Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերում ներդրում կատարած անձիք,  Բանկի հաճախորդներ

Սահմանաչափ

Առկա պարտատոմսերի մինչև 70%

Սահմանաչափի տեսակ

Վերականգնվող կամ նվազող սահմանաչափով օվերդրաֆտ

Մարման գրաֆիկով վարկ

Վարկի մարման ձևը

Վարկառուն պարտավորվում է վճարել կուտակված տոկոսագումարը  մինչև քաղվածում նշված վերջնաժամկետը:

«Անուիտետային»

«Զսպանակաձև»

«Միանգամյա»

Սահմանաչափի տրամադրման եղանակ

ՀՀ դրամ

Անկանխիկ, օվերդրաֆտի դեպքում՝ Բանկի վճարային քարտերի միջոցով

ԱՄՆ դոլար

Բանկի վճարային քարտերի միջոցով

Արժույթը`

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք`

Արժեկտրոնի տոկոսադրույք գումարած 2%

Մարման ժամկետ

Մինչև պարտատոմսերի մարման վերջնաժամկետը

Արտոնյալ ժամանակահատված

Չի տրամադրվում

Օվերդրաֆտի դեպքում

Քաղվածքի օր

Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10--ը

Վճարման վերջնաժամկետ

 

Յուրաքանչյուր ամսվա 16-ը (եթե տվյալ ամսվա 16-ը հանդիսանում է ոչ աշխատանքային օր, ապա վերջնաժամկետ է համարվում հաջորդ աշխատանքային օրը):

Վարկի վերադարձելիության ապահովման միջոց

Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր 

Բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարներ

Վարկի գումարի կանխիկացման դեպքում գանձվում է բանկային հաշվից կանխիկացման վճար՝ համաձայն Բանկում գործող սակագների

Այլ վճարներ

Պարտատոմսերի գրավի հետ կապված վճար՝ համաձայն գործող սակագների

Տույժեր`

Ամսական նվազագույն վճարը վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.015% օրական

Հաշվեգրված տոկոսները վճարման ժամկետին չվճարելու տույժ` 0.1% օրական

Հայտի ուսումնասիրման վճար

0 ՀՀ դրամ

Վարկունակության գնահատում /վարկի հաստատման պայմաններ/

Վարկի տրամադրման անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում  ներկայացման պահին դասակարգված վարկերի բացակայությունը

Այլ պայմաններ

Վարկը տրամադրվում է գրավ դրվող պարտատոմսի արժույթով

Տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է 1 (մեկ) օրվա ընթացքում,  առանձին դեպքերում, կախված վարկի գումարից, որոշումը կարող է կայացվել մինչև 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
  • Վարկը տրամադրվում է դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`