Գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկ (վարկունակության գնահատմամբ)

Շտապ գումա՞ր է անհրաժեշտ ընթացիկ ծախսերը հոգալու համար, և ցածր տոկոսադրույքով վարկատեսա՞կ ես փնտրում։ Արի՛ Evocabank։

Գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկ (վարկունակության գնահատմամբ)
Վերադառնալ
 1. վարկի տրամադրման դիմում-հայտ
 2. անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ինչպես նաև, սոցիալական քարտ կամ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (ընդ որում սոցիալական քարտ և սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք չի պահանջվում, եթե ներկայացվել է նույնականացման քարտ),
 3. ամուսնության վկայական (առկայության դեպքում)
 4. տեղեկանք աշխատանքի վայրից աշխատավարձի չափի մեծության մասին,որի տրամադրման ժամկետը Բանկին ներկայացման օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 30 օրացույցային օրը,
 5. Հաճախորդի ինքնազբաղված լինելու դեպքում `
  • Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական կամ պետական ռեգիստրի կողմից տրված՝ քաղվածք գրանցամատյանից,
  • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ), եթե առկա չէ պետական ռեգիստրի վկայականում կամ քաղվածքում,
  • Գործունեության լիցենզիա (առկայության դեպքում)
  • Վերջին 1 տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները
 6. այլ եկամուտների մեծությունը հավաստող տեղեկատվություն (առկայության դեպքում),
 7. տեղեկատվություն՝ երաշխավորող անձի/անց վերաբերյալ,
 8. գրավադրվող գույքի փաստաթղթերը
 9. գրավադրվող գույքի գնահատման հաշվետվություն
 10. համապատասխան գրավի պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր,
 11. անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր:
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`