Վերանորոգման վարկ «Ջերմ Օջախ» ԱՀԸ-ի կողմից

Կազմակերպիր քո բնակարանի էներգաարդյունավետ վերանորոգումն Evocabank-ի հետ։

Վերանորոգման վարկ «Ջերմ Օջախ» ԱՀԸ-ի կողմից
Վերադառնալ
 1. Վարկի տրամադրման դիմում-հայտ,
 2. Անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ինչպես նաև, սոցիալական քարտ կամ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (ընդ որում սոցիալական քարտ և սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք չեն պահանջվում, եթե անձը ներկայացրել է նույնականացման քարտ),
 3. Եկամուտների մասին տեղեկանք գործատուից և առկայության դեպքում այլ եկամուտների վերաբերյալ
 4. Եթե Վարկառուն/համավարկառուն ինքնազբաղված է, ապա
  • Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՀՀ)
  • Գրանցման վկայական
  • Կանոնադրություն (առկայության դեպքում)
  • Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը (ՀՀ օրենսդրությամբ նման պահանջի առկայության դեպքում)
  • Ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունները
  • Վերջին 6 ամիսների եկամուտների և ծախսերի հաշվետվություն/գրառումներ (առկայության դեպքում)
  • Ինքնազբաղվածների եկամուտների գնահատման վերլուծություն (պարտադիր չէ, եթե վարկունակության գնահատումը կատարվում է պաշտոնական հաշվետվությունների հիման վրա
 5. Վերանորոգվող գույքի վերանորոգման նախահաշիվ
 6. Չափանիշներին համապատասխանելու համար բոլոր ծախսերը պետք է հիմնավորվեն հաշիվ ապրանքագրով կամ վճարումը հավաստող այլ հիմքով (վճարման հանձնարարական, առաքման փաստաթուղթ կամ ընդունման-հանձնման ակտ)։
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`