ԷԱ կառուցապատման վարկ ԱՀԸ-ի կողմից

Կատարիր ներդրում քո բնակարանի էներգաարդյունավետ կառուցապատման մեջ և ստացիր հնարավորություն վճարել ավելի քիչ քո էլեկտրաէներգիայի և գազի համար:

ԷԱ կառուցապատման վարկ ԱՀԸ-ի կողմից
Վերադառնալ
մինչև 45 մլն. ֏

Գումար

առավելագույնը 240 ամիս

Վարկի մարման ժամկետ

սկսած 13%

Տոկոսադրույք

Վարկատեսակը նախատեսված է Ազգային հիփոթեքային ընկերություն էներգաարդյունավետ կառուցապատման ծրագրի ներքո՝ սահմանված էներգաարդյունավետության չափանիշներին բավարարող բնակելի տան կառուցման համար:

Վարկի առավելագույն գումարը կարող է կազմել քո կողմից ներկայացված կառուցման աշխատանքների կատարման նախահաշվի գումարի 80%-ը։ Հիփոթեքային վարկը տրամադրվում է մասնաբաժիններով (տրանշերով), ընդ որում, վարկի վերջին մասնաբաժնով պետք է ֆինանսավորվի շինարարական աշխատանքների վերջին փուլը և չպետք է գերազանցի վարկի գումարի 20%-ը։

 
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`