Նորարարություններ

SMS-հիշեցումների համակարգ

Սկսած ս.թ. մայիսի 1-ից, Բանկի հաճախորդները՝ վարկառուները, ավանդատուները և քարտապաններն իրենց վարկերի և օվերդրաֆտների մարումների, ավանդային պայմանագրերի ժամկետների լրանալու մասին հավելյալ կտեղեկացվեն SMS հիշեցումների միջոցով:

28.04.2016
SMS-հիշեցումների համակարգ

 

Հաճախորդների սպասարկման որակի և հարմարավետության բարձրացման նպատակով Բանկը ներդրել է հաճախորդների sms հիշեցումների համակարգ: Սկսած ս.թ. մայիսի 1-ից, Բանկի հաճախորդները՝ վարկառուները, ավանդատուները և քարտապաններն իրենց վարկերի և օվերդրաֆտների հետագա մարումների, ավանդային պայմանագրերի ժամկետների լրանալու մասին հավելյալ կտեղեկացվեն sms հիշեցումների միջոցով: Ծառայությունը տրամադրվում է բացարձակապես անվճար:

Այն հաճախորդներն, ում հեռախոսահամարը փոփոխվել է, կամ ովքեր չեն ցանկանա ստանալ sms հիշեցումներ, կարող են մոտենալ Բանկ և լրացնել հեռախոսահամարը փոփոխելու կամ sms ծառայությունից հրաժարվելու մասին գրավոր դիմում: