Երաշխավորությամբ ապահովված անհատական վարկեր

Նոր գաղափարները կյանքի կոչելու համար գումա՞ր է անհրաժեշտ, Evocabank-ի հետ Ձեր ոչ մի գաղափար ու միտք անկատար չի մնա։

Երաշխավորությամբ ապահովված անհատական վարկեր
Վերադառնալ
  1. Վարկի տրամադրման դիմում-հայտ
  2. անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ինչպես նաև, սոցիալական քարտ կամ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (ընդ որում սոցիալական քարտ և սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք չի պահանջվում, եթե ներկայացվել է նույնականացման քարտ),
  3. տեղեկանք փաստացի բնակության վայրից
  4. տեղեկանք եկամուտների վերաբերյալ,
  5. այլ եկամուտների մեծությունը հավաստող տեղեկատվություն (առկայության դեպքում),
  6. տեղեկատվություն՝ երաշխավորող անձի/անց վերաբերյալ,
  7. անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր:
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`