Երաշխավորությամբ ապահովված անհատական վարկեր

Նոր գաղափարները կյանքի կոչելու համար գումա՞ր է անհրաժեշտ, Evocabank-ի հետ Ձեր ոչ մի գաղափար ու միտք անկատար չի մնա։

Երաշխավորությամբ ապահովված անհատական վարկեր
Վերադառնալ

Վարկի տրամադրման նպատակը

Վարկը տրամադրվում է անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված, ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման նպատակով:

Ովքեր կարող են դիմել

18– 63 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:

Վարկավորման արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկավորման գումար 

ՀՀ դրամ

1,000,000 – 5,000,000

Վարկի մարման ժամկետը

36 ամիս

ՀՀ դրամ

1,000,000-2,000,000

36-60 ամիս

ՀՀ դրամ  

2,000,001-5,000,000

Տարեկան տոկոսադրույքներ

 

ԱՆվանական

Առավելագույն փաստացի

ՀՀ դրամ

20%

22.12%

Վարկի գումարը պայմանագրով ամրագրված ժամանակացույցից շուտ մարելու համար վճարվող տուգանք

Տուգանք չի կիրառվում

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0,015 %,
ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0,1 %: 

Վարկի տրամադրման եղանակը

ՀՀ դրամ

Անկանխիկ

 

 

 

Վարկի վերադարձելության ապահովման միջոցները 

 1,000,001-3,000,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույնը 1 (մեկ) ֆիզիկական կամ 1 (մեկ) իրավաբանական  անձի երաշխավորություն:

3,000,001-5,000,000 ՀՀ դրամ

Նվազագույնը 2 (երկու) անձի երաշխավորություն:

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

  • Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար Բանկի կողմից պահանջվող նախնական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:
  • Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, վարկավորման և երաշխավորության պայմանագրերը/համաձայնագրերը կնքելուց հետո 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Այլ պայմաններ

Տրամադրվող վարկերը մուտքագրվում են Բանկային հաշվեհամարին:
Վարկի համար դիմող անձի հետ փոխկապակցված անձը (ընտանիքի անդամը կամ համատեղ տնտեսություն վարող անձը) չպետք է ունենա այս վարկատեսակի գործող վարկ:

video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`