Գույքի գրավով ապահովված անհատական վարկ (առանց եկամուտների)

Գույքի գրավով ապահովված վարկեր՝ առանց եկամուտները հավաստող փաստաթղթերի պահանջի:

Գույքի գրավով  ապահովված անհատական վարկ (առանց եկամուտների)
Վերադառնալ
  1. վարկի տրամադրման դիմում-հայտ
  2. անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ինչպես նաև, սոցիալական քարտ կամ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (ընդ որում սոցիալական քարտ և սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք չի պահանջվում, եթե ներկայացվել է նույնականացման քարտ) /նաև ընտանիքի անդամների և երաշխավորություն տրամադրող անձի/
  3. ամուսնության վկայական /առկայության դեպքում/
  4. տեղեկատվություն՝ երաշխավորող անձի/անց վերաբերյալ,
  5. գրավադրվող գույքի փաստաթղթերը
  6. տեղեկանք գրավադրվող անշարժ գույք/ի/երի հասցեում հաշվառված անձանց վերաբերյալ (3-րդ ձև),
  7. գրավադրվող գույքի գնահատման հաշվետվություն
  8. համապատասխան գրավի պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր,
  9. անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր:
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`