Ուսանողական վարկեր

Նոր որակավորումների և մասնագիտացումների ժամանակն է, բայց ուսման վարձի վճարման խոչընդոտնե՞ր կան, Evocabank-ը կվճարի Ձեր փոխարեն։

Ուսանողական վարկեր
Վերադառնալ
  1. ՈՒսանողական վարկի տրամադրման դիմում-հայտ,
  2. տեղեկանք ուսումնական հաստատությունից (վարձավճարի չափի վերաբերյալ),
  3. անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ինչպես նաև, սոցիալական քարտ կամ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (ընդ որում սոցիալական քարտ և սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք չեն պահանջվում, եթե անձը ներկայացրել է նույնականացման քարտ),
  4. տեղեկանք եկամուտների վերաբերյալ,
  5. այլ եկամուտների մեծությունը հավաստող տեղեկատվություն (առկայության դեպքում),
  6. տեղեկատվություն՝ երաշխավորող անձի/անց վերաբերյալ,
  7. անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր:
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`