Հիփոթեքային վարկ «Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան»

Գնե՛ք Ձեր երազանքների բնակարանն Evocabank-ի օգնությամբ։ Մեզ հետ բնակարան գնելը հեշտ է, գործընթացն էլ՝ պարզեցված:

Հիփոթեքային վարկ «Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան»
Վերադառնալ
 1. Վարկի տրամադրման դիմում-հայտ
 2. անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ինչպես նաև, սոցիալական քարտ կամ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (ընդ որում սոցիալական քարտ և սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք չի պահանջվում, եթե ներկայացվել է նույնականացման քարտ),
 3. վարկառուի/համավարկառուի ծննդյան վկայական
 4. ամուսնության վկայական ,
 5. անչափահաս երեխաների ծննդյան վկայական (առկայության դեպքում),
 6. տեղեկանք աշխատանքի վայրից աշխատավարձի չափի մեծության մասին,որի տրամադրման ժամկետը Բանկին ներկայացման օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 30 օրացույցային օրը,
 7. անհատական հաշվի քաղվածք (ամուսինների և համավարկառուների)
 8. Հաճախորդի ինքնազբաղված լինելու դեպքում`
  • Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՀՀ)
  • Գրանցման վկայական, կանոնադրություն (առկայության դեպքում)
  • Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը, եթե օրենսդրության համաձայն տվյալ գործունեության համար անհրաժեշտ է համապատասխան մարմինների կողմից հատուկ թույլտվություն
  • Վերջին 1 տարվա ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունները` հաստատված հարկային մարմինների կողմից
  • Վերջին 6 ամիսների եկամուտների և ծախսերի հաշվետվությունները/գրառումները (առկայության դեպքում) Բանկի պահանջով այլ փաստաթղթեր:
 9. տեղեկանք ՀՀ ԱԳԿՊԿ-ի կողմից վարկառուին և նրա ամուսնուն սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքի վերաբերյալ
 10. ձեռք բերվող անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվություն,
 11. վաճառվող անշարժ գույքի սեփականության վկայականը,
 12. վաճառվող անշարժ գույքի ձեռք բերման հիմքերը
 13. անշարժ գույքի սեփականատերերի անձնագրերը և ամուսնության վկայական,
 14. տեղեկատվություն՝ երաշխավորող անձի/անց վերաբերյալ (առկայության դեպքում)
 15. անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր:
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`