Բնակարանային հիփոթեքային վարկեր Բանկի ռեսուրսով

Ձեռք բերեք Ձեր նախընտրած բնակարանը հիփոթեքային վարկավորման միջոցով։

Բնակարանային հիփոթեքային վարկեր Բանկի ռեսուրսով
Վերադառնալ
 1. Վարկի տրամադրման դիմում-հայտ,
 2. անձնագիր կամ նույնականացման քարտ ինչպես նաև, սոցիալական քարտ կամ սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք (ընդ որում սոցիալական քարտ և սոցիալական քարտ չունենալու մասին տեղեկանք չի պահանջվում, եթե ներկայացվել է նույնականացման քարտ),
 3. ամուսնության վկայական (առկայության դեպքում),
 4. անչափահաս երեխաների ծննդյան վկայական (առկայության դեպքում),
 5. տեղեկանք աշխատանքի վայրից աշխատավարձի չափի մեծության մասին,որի տրամադրման ժամկետը Բանկին ներկայացման օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 30 օրացույցային օրը,
 6. Հաճախորդի ինքնազբաղված լինելու դեպքում`
  • Պետական ռեգիստրի գրանցման վկայական կամ պետական ռեգիստրի կողմից տրված՝ քաղվածք գրանցամատյանից,
  • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ), եթե առկա չէ պետական ռեգիստրի վկայականում կամ քաղվածքում, Գործունեության լիցենզիա (եթե առկա է)
  • Վերջին 1 տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները`
 7. այլ եկամուտների մեծությունը հավաստող տեղեկատվություն (առկայության դեպքում),
 8. ձեռք բերվող անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվություն,
 9. վաճառվող կամ վերանորոգվող անշարժ գույքի սեփականության վկայականը,
 10. վաճառվող անշարժ գույքի ձեռք բերման հիմքերը ,
 11. անշարժ գույքի սեփականատերերի անձնագրերը,
 12. տեղեկատվություն՝ երաշխավորող անձի/անց վերաբերյալ /առկայության դեպքում/
 13. Վերանորոգման դեպքում կատարվելիք ծախսերի նախահաշիվ,
 14. Կառուցապատման դեպքում՝
  • կատարվելիք ծախսերի նախահաշիվ,
  • հողամասի սեփականության վկայական,
  • կառուցապատման թույլտվություն,
  • կառուցվող անշարժ գույքի նախագիծ:
 15. Բանկի պահանջով այլ փաստաթղթեր:
video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`