Visa Digital

Պատվիրիր Evoca Digital քարտը հիմա EvocaTOUCH հավելվածով, և քարտը կակտիվանա րոպեների ընթացքում:

Visa Digital
Վերադառնալ

Visa Digital  քարտեր

Քարտի տեսակ

Visa Digital

Քարտի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Visa Digital  քարտի սպասարկման վճար

Միանվագ 1,000 ՀՀ դրամ, իսկ օտարերկրյա անձանց համար՝  միանվագ 50,000 ՀՀ դրամ։

Քարտային հաշվի չնվազող մնացորդ

չի սահմանվում

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք[1]

ՀՀ դրամ՝ 4%, ԱՄՆ դոլար՝ 1%, Եվրո՝ 0.5%

Քարտով կատարվող գործարքների դիմաց տրամադրվող cash back[2]

ԱրՔա համակարգի բանկերի POS և vPOS տերմինալներով կատարված գործարքների դեպքում

0.25 %

Ոչ ԱրՔա համակարգի բանկերի (արտերկրյա) POS և vPOS տերմինալներով կատարված գործարքների դեպքում

0.5 %

PIN ծածկագրի թողարկում, վերաթողարկում

2,000 ՀՀ դրամ

Կանխիկացում[3]

Բանկի բանկոմատներից, Բանկի POS տերմինալների միջոցով

ՀՀ դրամ՝ 2 %

ԱՄՆ դոլար՝ 2 %

Եվրո՝ 2 %

ԱրՔա համակարգի անդամ հանդիսացող ՀՀ բանկերի բանկոմատներից և POS տերմինալների միջոցով

2.5 %

Այլ բանկերի բանկոմատներից և POS-տերմինալների միջոցով

2.5 %, min 1,500 ՀՀ դրամ

Կանխիկացման օրական առավելագույն սահմանաչափեր

Գումարային

1,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Քանակային

10 հատ

Բանկոմատի միջոցով կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն գումարային սահմանաչափ

Նվազագույնը 300,000 ՀՀ դրամ (կախված է ԱԳՄ-ից)

Կանխիկի մուտքագրում Բանկի վճարային տերմինալներով

0

Բանկի վճարային տերմինալներով կանխիկի մուտքագրման մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ

100,000 ՀՀ դրամ

Կանխիկի մուտքագրում Բանկի և ԱրՔա անդամ այլ բանկերի բանկոմատներով (ATM CASH-IN)

0.6 %

Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

0

Ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0

Փոխանցումներ

Քարտից քարտ փոխանցումներ www.arca.am  կայքի և բանկոմատների միջոցով

0.3 %

Քարտից քարտ փոխանցումներ ԱրՔա  համակարգի  անդամ հանդիսացող այլ  բանկերի վճարային քարտերին

0.5%

Քարտի գործողության կասեցում

0

Քարտի գործողության ապակասեցում  (սխալ PIN ծածկագրի կամ CVV մուտքագրման դեպքում)

500 ՀՀ դրամ

Քարտի վերաթողարկում

գործողության ժամկետը ավարտվելու դեպքում

0

Քարտի վերաթողարկում այլ պատճառներով

2,000 ՀՀ դրամ

Նոր PIN ծածկագրի գեներացում 

1,000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի ամսական քաղվածքի տրամադրում

0

Քարտային հաշվի քաղվածքի տրամադրում 1 ամսից ավել ժամանակահատվածի համար [4]

0

Գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրությունների ստացում

Մինչև 5,000 ՀՀ դրամ գործարքներ[6]

20 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամը գերազանցող գործարքներ

0

Կանխիկացման գործարքների քանակի կամ սահմանաչափերի  ավելացման միջնորդավճար

0

Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ[5]

5,000 ՀՀ դրամ

Գերածախսի գծով տույժեր

20% տարեկան

Վարկային սահմանաչափի հնարավորություն

Առկա է՝ Համաձայն Վարկավորման պայմանների և սակագների

[1] Տոկոսագումարները տրամադրվում են եռամսյակային:

[2] Cash back-ի տրամադրվում է մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:  Եթե կուտակված  cashback-ի գումարը չի գերազանցում 100 ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը,  այն գումարվում է հաջորդող ամսվա ընթացքում կուտակված cashback-ի գումարին և փոխանցվում հաճախորդի հաշվին հաջորդ ամիս` 100 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում:
Cash back չի տրամադրվում կոմունալ և դրանց հավասարեցված վճարումների, betting/gambling կայքերում, էլեկտրոնային դրամապանակների համալրման և ֆինանսական հաստատություններում կատարված վճարումների գործարքների դիմաց:

[3] Digital քարտից կանխիկացումը կամ  կանխիկի մուտքագրումը  Բանկի և ԱրՔա անդամ այլ բանկերի բանկոմատներով (ATM CASH-IN) հնարավոր է միայն PIN ծածկագրի  առկայության  դեպքում:

[4] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:

  Նվազագույն մնացորդ, որի վրա իրականացվում է %-ների հաշվեգրում՝ 0 ՀՀ դրամ

[5] Գանձվում է միայն այն դեպքում, երբ բողոքարկման գործընթացի արդյունքում պարզվել է, որ գործարքը կատարվել է հաճախորդի կողմից կամ հաճախորդի կողմից քարտի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով:

[6] Սակագինը գործում է նաև գործարքի մերժման դեպքում ուղարկված SMS հաղորդագրության համար՝ անկախ գործարքի գումարի չափից:

video

Օնլայն և մոբայլ բանկինգ

Evocabank-ը արագ, պարզ և նորարար ծառայություններ մատուցող բանկ է, որն առանձնանում է տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ:

Դառնալ հաճախորդ
qr-code
Ներբեռնել հավելվածները`