Կենսակերպ Evocabank-ը Career City Fest 2K24-ին

Ապրիլի 27 և 28-ին կարիերայի քաղաքում տեղի ունեցավ լավագույն գործատուների փառատոնը, որտեղ Evoca-ն ծանոթացրեց իր մշակույթին, թիմին և ազատ աշխատատեղերին։

29.04.2024
Evocabank-ը Career City Fest 2K24-ին