Ֆիզիկական անձանց տրամադրվող անհատական վարկեր ըստ պրոդուկտների / Պայմաններ և սակագներ /

EvocaHOME

1.

Տրամադրման նպատակը

Շինարարական նյութերի, կենցաղային տեխնիկայի և կահույքի վաճառքով զբաղվող և  համագործակցության շրջանականերում գործընկեր հանդիսացող կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ապրանքների ձեռք բերման՝ այդ թվում աշխատանքների, ծառայությունների պատվիրման նպատակով:

2.

Ովքեր կարող են դիմել

21-58 տարեկան ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

3.

Սահմանաչափ

500,000 - 10,000,000 ՀՀ դրամ

4.

Սահմանաչափի տեսակ

Չվերականգնվող

5.

Սահմանաչափի տրամադրման եղանակ

Վարկային սահմանաչափը տրամադրվում է Բանկի  կողմից թողարկված հատուկ ARCA վճարային քարտերի միջոցով:

6.

Արժույթը`

ՀՀ դրամ

7.

Անվանական տոկոսադրույք`

16%

8.

Փաստացի տոկոսադրույք`

17.42%

9.

Արտոնյալ ժամանակահատված

Չի տրամադրվում

10.

Մարման ժամկետ

60 ամիս

11.

Մարման եղանակ

Մայր գումարի հավասարաչափ մարման գրաֆիկ

12.

Քաղվածքի օր

Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10-ը

13.

Վճարման վերջնաժամկետ

Յուրաքանչյուր ամսվա 16-ը (եթե տվյալ ամսվա 16-ը հանդիսանում է ոչ աշխատանքային օր, ապա վերջնաժամկետ է համարվում հաջորդ աշխատանքային օրը):

14.

Վարկի գումարների և տոկոսագումարների մարման ժամկետների ուշացման դեպքում վճարվող տույժեր

ժամկետանց վարկի համար՝ օրական 0.015%,
ժամկետանց տոկոսագումարի համար օրական 0.1%:

15.

Տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ

Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է վայրկյանների ընթացքում:
Վարկը տրամադրվում է Բանկի կողմից դրական որոշման դեպքում, առավելագույնը 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: