Միջնորդավճարների սակագները և դրույքները

ArCa Classic քարտեր

                                                                                     ArCa Classic վճարային քարտեր

Մատուցվող ծառայություն

ArCa AMD

ArCa USD

ArCa EUR

ArCa RUB

Քարտի տրամադրում

0

0

0

0

Քարտի սպասարկում / ՀՀ դրամ

Տարեկան

1 500

1 500

1 500

1 500

Ամսական

190

190

190

190

Լրացուցիր քարտի տրամադրում

0

0

0

0

Լրացուցիչ քարտի տարեկան սպասարկում

1 500

1 500

1 500

1 500

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան %

0%

0%

0%

0%

Քարտերով կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներով

Ամսական մինչև 300 000 ՀՀ դրամ (ներառյալ)` Անվճար, 
Ամսական 300 000 ՀՀ դրամից ավել ` 0.2 %

0.5 %

0.5 %

0.5 %

Քարտերով կանխիկի տրամադրում Բանկի դրամարկղերում քարտի կամ առանց քարտի կիրառության

Բանկի դրամարկղերում - 0.5% min 500 ՀՀ դրամ

Բանկի դրամարկղերում - 0.5% min 500 ՀՀ դրամ

Բանկի դրամարկղերում - 0.5% min 500 ՀՀ դրամ

Բանկի դրամարկղերում - 0.5% min 500 ՀՀ դրամ

Քարտերով կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի ATM-ով և POS-ով

1 %

1 %

1 %

1 %

Կանխիկի մուտքագրում Էվոկաբանկի և ԱրՔա համակարգի  անդամ ՀՀ այլ բանկերի Cash-In բանկոմատներում

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

Բանկի և այլ բանկերի POS-ով անկանխիկ գործարքների իրականացում

0

0

0

0

Քարտի գործողության կասեցում

0

0

0

0

Քարտի գործողության ապակասեցում

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

Քարտի վերաթողարկում գործողության ժամկետը ավարտվելու դեպքում

0

0

0

0

Քարտի վերաթողարկում կորստի կամ վնասվելու դեպքում

1,500 ՀՀ դրամ

1,500 ՀՀ դրամ

1,500 ՀՀ դրամ

1,500 ՀՀ դրամ

PIN գաղտնաբառի վերաթողարկում

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի ամսական քաղվածքի տրամադրում

0

0

0

0

Քարտային հաշվի քաղվածքի տրամադրում 1 ամսից ավել ժամանակահատվածի համար [1]

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

1,000 ՀՀ դրամ

Մեկ օրվա ընթացքում կանխիկացման գործարքների կամ սահմանաչափերի քանակի ավելացման միջնորդավճար քարտի գործողության ամբողջ ընթացքում.

Կանխիկացման սահմանաչափի փոփոխություն մինչև 5մլն ՀՀ դրամի դեպքում

2 900 ՀՀ դրամ

2 900 ՀՀ դրամ

2 900 ՀՀ դրամ

2 900 ՀՀ դրամ

Կանխիկացման սահմանաչափի փոփոխություն մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ և ավելի դեպքում

4 900 ՀՀ դրամ

4 900 ՀՀ դրամ

4 900 ՀՀ դրամ

4 900 ՀՀ դրամ

Քարտից քարտ փոխանցումներ www.arca.am  կայքի և բանկոմատների միջոցով

Բանկի հաճախորդների օգտին

0.3 %

0.3 %

0.3 %

0.3 %

«ԱրՔա»  համակարգի  անդամ հանդիսացող այլ  բանկերի հաճախորդների օգտին

0.5%

0.5%

0.5 %

0.5 %

Գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրությունների ստացում

Մինչև 5,000 ՀՀ դրամ գործարքներ [2]

20 ՀՀ դրամ

20 ՀՀ դրամ

20 ՀՀ դրամ

20 ՀՀ դրամ

5,000 ՀՀ դրամը գերազանցող գործարքներ

0

0

0

0

Գերածախսի գծով տույժեր

20 % տարեկան

20 % տարեկան

20 % տարեկան

20 % տարեկան

[1] Միջնորդավճարները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ

[2] Սակագինը գործում է նաև գործարքի մերժման դեպքում ուղարկված SMS հաղորդագրության համար՝ անկախ գործարքի գումարի չափից: